TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO

Quản lý website một phần

QUẢN LÝ WEBSITE MỘT PHẦN

Cập nhật, đánh giá SEO, tối ưu tốc độ tải trang

QUẢN LÝ WEBSITE TOÀN PHẦN

Quản lý toàn bộ website từ kỹ thuật đến viết bài

Quản lý fanpage toàn phần

QUẢN LÝ FANPAGE TOÀN PHẦN

Quản lý toàn bộ fanpage từ kỹ thuật đến viết bài

Dịch vụ viết bài

VIẾT BÀI 1000 - 3000 TỪ

Quảng cáo qua người nổi tiếng như ca sĩ, diễn viên

CHẠY QUẢNG CÁO ADS

Quảng cáo trên FB, Google, Youtube, Tiktok

Quảng cáo báo chí

QUẢNG CÁO BÁO CHÍ

Đặt quảng cáo trên các tờ báo uy tín hàng đầu

QUẢNG CÁO TRUYỀN HÌNH

Đặt quảng cáo trên các kênh VTV, VTC, HTV

Marketing người nổi tiếng

INFLUENCER MARKETING

Quảng cáo qua người nổi tiếng như ca sĩ, diễn viên