NHỮNG LOGO AA GROUP THIẾT KẾ

Favicon AA Group

Gói 1

Giá: 2.000.000đ

Số mẫu: 5 mẫu

Số lần chỉnh sửa: 3 lần

VAT: 8%

Lưu trữ file vĩnh viễn không lo mất

Bàn giao đầy đủ bản thiết kế gồm:

+ Bản gốc CMYK cho in ấn

+ Bản gốc RGB cho online

+ Bản gốc âm bản đen trắng

+ 5 ảnh mockup

+ Avatar cho facebook

+ Avatar cho zalo

+ 1 ảnh không nền

+ 1 ảnh có nền

Favicon AA Group

Gói 2

Giá: 4.000.000đ

Số mẫu: 8 mẫu

Số lần chỉnh sửa: 4 lần

VAT: 8%

Lưu trữ file vĩnh viễn không lo mất

Bàn giao đầy đủ bản thiết kế gồm:

+ Bản gốc CMYK cho in ấn

+ Bản gốc RGB cho online

+ Bản gốc âm bản đen trắng

+ 10 ảnh mockup

+ Avatar cho facebook

+ Avatar cho zalo

+ 1 ảnh không nền

+ 1 ảnh có nền

Favicon AA Group

Gói 3

Giá: 6.000.000đ

Số mẫu: 10 mẫu

Số lần chỉnh sửa: 5 lần

VAT: 8%

Lưu trữ file vĩnh viễn không lo mất

Bàn giao đầy đủ bản thiết kế gồm:

+ Bản gốc CMYK cho in ấn

+ Bản gốc RGB cho online

+ Bản gốc âm bản đen trắng

+ 15 ảnh mockup

+ Avatar cho facebook

+ Avatar cho zalo

+ 1 ảnh không nền

+ 1 ảnh có nền

Favicon AA Group

Gói 4

Giá: 8.000.000đ

Số mẫu: 12 mẫu

Số lần chỉnh sửa: 6 lần

VAT: 8%

Lưu trữ file vĩnh viễn không lo mất

Bàn giao đầy đủ bản thiết kế gồm:

+ Bản gốc CMYK cho in ấn

+ Bản gốc RGB cho online

+ Bản gốc âm bản đen trắng

+ 20 ảnh mockup

+ Avatar cho facebook

+ Avatar cho zalo

+ 1 ảnh không nền

+ 1 ảnh có nền

Favicon AA Group

Gói 5

Giá: 10.000.000đ

Số mẫu: 14 mẫu

Số lần chỉnh sửa: 7 lần

VAT: 8%

Lưu trữ file vĩnh viễn không lo mất

Bàn giao đầy đủ bản thiết kế gồm:

+ Bản gốc CMYK cho in ấn

+ Bản gốc RGB cho online

+ Bản gốc âm bản đen trắng

+ 25 ảnh mockup

+ Avatar cho facebook

+ Avatar cho zalo

+ 1 ảnh không nền

+ 1 ảnh có nền

Favicon AA Group

Gói cao cấp

Giá: 100.000.000đ

Tỉ lệ kim cương, theo phong thủy

Số mẫu: không hạn chế

Số lần chỉnh sửa: không hạn chế

VAT: 8%

Lưu trữ file vĩnh viễn không lo mất

Bàn giao đầy đủ bản thiết kế gồm:

+ Bản gốc CMYK cho in ấn

+ Bản gốc RGB cho online

+ Bản gốc âm bản đen trắng

+ 30 ảnh mockup

+ Avatar cho facebook

+ Avatar cho zalo

+ 1 ảnh không nền

+ 1 ảnh có nền

NHỮNG LOGO AA GROUP THIẾT KẾ

Bamboo Việt Food

Thẩm Mỹ Sam Thu Sam

Hoàng Minh Express

Happi

KHÁCH HÀNG AA GROUP