QUY ĐỊNH ĐẦU TƯ

 1. Đối tượng đầu tư: Là công dân Việt Nam từ 18 tuổi, có đầy đủ khả năng kinh tế theo quy định của Pháp Luật. Kể cả cán bộ, nhân viên của AA Group.
 2. Nhà đầu tư được phép đầu tư vào AA Group theo hình thức “góp vốn thu lợi nhuận theo tỉ lệ phần trăm thỏa thuận” theo các quy định của Luật đầu tư số 61/2020/QH14.
 3. Tỉ lệ % nhà đầu tư được hưởng là: 20%/năm.
 4. Số tiền đầu tư tối thiểu là: 10.000.000đ.
 5. Thời gian đầu tư tối thiểu là: 1 năm. Tối đa là 3 năm.
 6. Nhà đầu tư và AA Group sẽ phải ký hợp đồng dựa trên các điều khoản bình đẳng cùng có lợi cho cả đôi bên. Tuân thủ Pháp luật Việt Nam.
 7. Nhà đầu tư có quyền yêu cầu AA Group cùng công chứng hợp đồng đầu tư (Tức đơn vị công chứng là bên thứ 3 làm chứng). Phí công chứng mỗi bên chi trả 50%.
 8. Hợp đồng chỉ có hiệu lực kể từ khi khách hàng bàn giao tiền tại văn phòng AA Group, hoặc tiền được chuyển vào tài khoản công ty.
 9. Nhà đầu tư không có quyền can thiệp, tác động vào các hoạt động của công ty.
 10. AA Group có trách nhiệm trả lợi nhuận đúng thời hạn cho nhà đầu tư.
 11. AA Group có trách nhiệm tất toán tiền đầu tư đúng thời hạn cho nhà đầu tư.

AA GROUP TỪ CHỐI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ

 1. Nhà đầu tư có dòng tiền không minh bạch.
 2. Nhà đầu tư đứng thay tên các tổ chức, cá nhân khác mà không có sự ủy quyền hợp pháp.
 3. Nhà đầu tư nước ngoài không có tư cách đầu tư theo quy định của Pháp Luật Việt Nam.
 4. Nhà đầu tư không muốn hợp đồng đầu tư tuân thủ theo các quy định của Pháp Luật Việt Nam.
 5. Các vấn đề khác liên quan mà AA Group cảm thấy không phù hợp với quy định đầu tư.

HÌNH THỨC CHUYỂN TIỀN ĐẦU TƯ

 1. AA Group chỉ nhận tiền đầu tư vào tài khoản công ty khi hợp đồng có hiệu lực.
 2. Nhà đầu tư chỉ chuyển tiền vào tài khoản của AA Group mà không chuyển vào bất kỳ tài khoản cá nhân nào khác.
 3. Nhà đầu tư chỉ chuyển giao tiền mặt tại văn phòng AA Group mà không chuyển giao tại bất kỳ địa điểm nào khác.
 4. Nhà đầu tư lưu ý giữ lại tất cả các hóa đơn chuyển khoản hoặc ảnh chụp giao dịch chuyển khoản để bảo đảm quyền lợi của mình.

QUY TRÌNH ĐẦU TƯ

01
01
Tư vấn

AA Group có trách nhiệm tư vấn tận tình, chi tiết cho nhà đầu tư hiểu rõ những điều thắc mắc.

02
02
Ký hợp đồng

AA Group và nhà đầu tư có trách nhiệm ký hợp đồng để đảm bảo quyền lợi đôi bên.

03
03
Chuyển tiền đầu tư

Nhà đầu tư có trách nhiệm chuyển tiền tới AA Group ngay khi hợp đồng có hiệu lực.

04
04
Nhận lợi nhuận

Tùy thuộc vào số tiền và kỳ hạn, nhà đầu tư sẽ nhận được lợi nhuận hàng năm theo đúng hợp đồng.

05
05
Tất toán đầu tư

AA Group tất toán hợp đồng khi hết thời hạn đầu tư. Chuyển hoàn lại tiền cho nhà đầu tư.

06
06
Tái đầu tư

Nhà đầu tư có có thể tái đầu tư vào AA Group dựa trên nhu cầu thực tế đôi bên.

THÔNG TIN CỦA AA GROUP

Công ty TNHH Thiết Kế Truyền Thông Và Giải Trí AA Group
 • Mã số thuế: 1001225738
 • Giấy phép kinh doanh: 1001225738
 • Địa chỉ: 100 Bùi Thị Xuân, Khu đô thị Petro Thăng Long, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
 • Tài khoản: 4711 000 182 3762 – CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ AA GROUP – NGÂN HÀNG BIDV CHI NHÁNH THÁI BÌNH
 • Điện thoại: 0383 359 119
 • Email: aagroupvietnam@gmail.com ; info@aagroupvietnam.com
 • Website: www.aagroupvietnam.com
Lĩnh vực hoạt động chính
 • Giải trí: Sản xuất nội dung và sản xuất phim.
 • Thiết kế chuyên dụng: Thiết kế website, thiết kế đồ họa, thiết kế kiến trúc
 • Truyền thông và quảng cáo: Truyền thông doanh nghiệp, thương hiệu, sản phẩm. Quảng cáo báo chí và truyền hình.
Các lĩnh vực khác
 • Bất động sản
 • Xây dựng
 • Bán lẻ
 • Du lịch
 • Dịch vụ y tế
 • Dịch vụ giáo dục