AA Group luôn đảm bảo các chính sách bảo mật, an toàn cho khách hàng để khách hàng yên tâm sử dụng các dịch vụ, sản phẩm do AA Group cung cấp.

  1. AA Group cam kết thông tin cá nhân của khách hàng không bị lộ ra ngoài với bất kỳ lý do gì.
  2. AA Group cam kết không chuyển giao thông tin khách hàng cho bất kỳ bên thứ 3 nào khác, trừ các cơ quan chức năng có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật.
  3. Thông tin hợp đồng của AA Group với khách hàng được bảo mật tuyệt đối.
  4. Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán, chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của AA Group.
  5. Thông tin kinh doanh, chiến lược kinh doanh và dịch vụ sản phẩm của khách hàng được bảo mật tuyệt đối.
  6. AA Group lưu trữ thông tin của khách hàng với mục đích liên hệ chăm sóc khách hàng, xử lý các vấn đề kỹ thuật, thông báo sắp hết hạn dịch vụ và nhắc khách hàng ra hạn. Cùng với đó là các hoạt động khác liên quan đến dịch vụ, sản phẩm của công ty.
  7. Ngăn ngừa các hoạt động xâm nhập, phá hủy tài khoản, thông tin khách hàng.
  8. Ngăn ngừa các hoạt động giả mạo khách hàng.
  9. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, AA Group sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.
  10. AA Group yêu cầu các cá nhân phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. AA Group không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.